HANDMADE JEWELRY

Рачната изработка на филигрански накит, како гранка од кујунџискиот занает, се смета за една од најкомплексните техники. Со помош на чисто сребро и прецизната рачна изработка креираме безвременски парчиња претопени во накит.

Купи накит

Give Her a Symbol of Your Never-Ending Love